PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANOIme in sedež šole
GIMNAZIJA ŠIŠKA
ALJAŽEVA ULICA 32
1000 Ljubljana
PODATKI O VLAGATELJUmatiočedrugi
Ime in priimek
Naslov
PODATKI O DIJAKU
Ime in priimek
Naslov
EMŠO
Letnik
Izobraževalni program
PRIJAVA
Prijavljam dijaka na šolsko prehrano:
MALICA, POLNA CENA OBROKA
toplo navadno *2,73 EUR
toplo vegetarijansko *2.73 EUR
suho malico *2,73 EUR
 
KOSILO, POLNA CENA OBROKA
navadno *3,52 EUR
vegetarijansko *3,52 EUR
športno *4,59 EUR
 
Prehrano naročam od    (vpišite datum).
 
* Pri obrokih označenih z zvezdico, lahko uveljavljate subvencijo.
Vlogo za subvencijo malice ni treba oddajati, saj bo šola upoštevala podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo morate vloziti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
 
OPOMBE
Izjavljam, da sem seznanjen:
  • z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane;
  • z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano;
  • z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok in plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen;
  • s pravico do subvencioniranja šolske prehrane in z načinom uveljavljanja subvencije.
 
Datum:  Pošilja:
 
 
 
 
© ursic